Thuisbegeleiding

De individuele ondersteuning en begeleiding die bij thuisbegeleiding geboden wordt, is per gezin verschillend en wordt bepaald door de wensen en behoeften van de ouders/verzorgers en het kind. BeActive bekijkt samen met de begeleider, ouders/verzorgers en kind welke diverse sociale en praktische vaardigheden daar bij aansluiten.

De activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en kinderen kunnen werken aan een positiever zelfbeeld en bestaan bijvoorbeeld uit:

 • het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen
 • het ondersteunen bij of oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie
 • of het overnemen van toezicht op het kind

U kan hierbij denken aan:

 • het structureren van de dag
 • het helpen plannen van activiteiten
 • regelen van dagelijkse zaken
 • veilig deelnemen aan het verkeer
 • vriendschappen aangaan en onderhouden
 • omgaan met beperkingen en het inzien en accepteren daarvan
 • begrijpen wat anderen zeggen
 • problemen oplossen en besluiten nemen
 • gebruik maken van openbaar vervoer
 • inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten (oorzaak/gevolg)
 • hulp bij zich aan regels/afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag
 • hulp bij plannen en stimuleren van contact in persoonsgebonden sociale omgeving
 • stimuleren en belonen van wenselijk gedrag

De thuissituatie is het uitgangspunt van de begeleiding maar natuurlijk is het ook een mogelijkheid om ergens naar toe te gaan. Zo kan de begeleider vanwege de geformuleerde doelen met uw kind boodschappen gaan doen, naar een sportclub of speeltuin gaan of met het openbaar vervoer ergens naar toe gaan. U hoeft zelf niet thuis te zijn, maar het mag natuurlijk wel.

Intake traject
Voorafgaand aan de thuisbegeleiding vindt er eerst een informatief gesprek met BeActive plaats. Dit gesprek kan telefonisch of thuis plaats vinden. In dit gesprek wordt verteld wat u van de thuisbegeleiding mag verwachten en kun u uw hulpvragen, verwachtingen en wensen kenbaar maken.
Vervolgens gaat BeActive bekijken wie de meest geschikte thuisbegeleider is, die aansluit bij de zorgvraag en goed binnen het gezin past. Deze thuisbegeleider neemt contact met u op om een kennismakingsgesprek te plannen. Na of tijdens het kennismakingsgesprek geeft u aan of u de thuisbegeleiding met de desbetreffende begeleider wilt opstarten. U maakt daarna afspraken over wanneer en hoe lang de thuisbegeleider aanwezig is.

Verslaglegging
Na iedere afspraak schrijft de begeleider een kort verslag. De eerste begeleidingsafspraken zijn gericht op het kennismaken en inventariseren van hulpvragen en begeleidingsdoelen. Na deze periode begint de thuisbegeleider met het schrijven van een ondersteuningsplan. In dit plan worden de bevindingen van de eerste weken, de hulpvragen en de doelen voor de begeleiding beschreven. Dit ondersteuningsplan wordt samen met de ouders/verzorgers (en indien mogelijk ook met uw kind besproken). Eventueel kunnen er nog wat zaken worden aangepast. Vervolgens wordt er in de begeleiding aan de gestelde doelen gewerkt. Het ondersteuningsplan wordt afhankelijk van de omvang van de begeleiding, maar minimaal één maal per jaar, geëvalueerd en bijgesteld.

Kosten
De kosten van de individuele begeleiding bedragen €45,00 euro per uur exclusief reistijd en reiskosten. Alleen de daadwerkelijke tijd dat een begeleider met uw kind doorbrengt wordt dus in rekening gebracht.