Weekendopvang op Center Parcs


Verschillende soorten weekendopvang

  • Vaste weekendopvang
  • Flexibele weekenden
  • Zelfstandige weekenden (16+)
  • Themaweekenden


BeActive organiseert verschillende soorten weekendopvang. Afhankelijk van de behoefte van het gezin, de doelen die aan de opvang gesteld zijn en de indicatie die is afgegeven kan er een keuze gemaakt worden. Dit kan van incidenteel een keer een weekend deelnemen tot heel intensief en frequent. De redenen (of doelstellingen) waarom ouders/verzorgers hun kind aanmelden aan deze weekenden zijn verschillend. De een kiest hier juist voor om intensief te kunnen werken aan de sociale vaardigheden en/of het contact met leeftijdgenoten. De ander kiest er vooral voor om zo ontlast te worden in de thuissituatie (respijtzorg). Doordat het kind met problematiek bij BeActive logeert, kan de rest van het gezin tijdens het weekend pas op de plaats maken en zo weer opladen voor de periode na het weekend. Hieronder volgt een uitleg over de verschillende weekenden die wij organiseren:


Vaste weekendopvang (1x per 4 weken in een vaste groep met een vaste begeleider)

Eens per 4 weken wordt er op een vaste plek weekendopvang georganiseerd. Momenteel doen wij dit op Center Parcs Zandvoort in Zandvoort en Center Parcs De Eemhof in Zeewolde. Kinderen/jongeren tussen de 6 en 20 jaar worden ingedeeld in een vaste groep met een vaste begeleider. Bij de indeling van de groepen wordt onder andere rekening gehouden  met de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. Zo hebben we groepen van kinderen die juist erg naar buiten treden en heel actief willen zijn als groepen met kinderen die vooral niet teveel prikkels moeten krijgen en alle varianten daartussen. Doordat de kinderen elkaar en de begeleider goed kennen, is elk volgend weekend een voortzetting (vooral geen herhaling) van het vorige weekend. Een deze prettige en veilige omgeving is er ruimte om te oefenen met de sociale vaardigheden, te werken aan zelfredzaamheid en het opbouwen van contacten met leeftijdgenoten. De professionele begeleiders worden aangestuurd door onze coördinatoren. Zij kijken in alle groepen actief mee en signaleren zaken die wellicht anders of beter kunnen. Zo kan het zijn dat een kind uit een bepaalde groep groeit, bijvoorbeeld na de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Dan maken veel kinderen qua gedrag en beleving een grote sprong. Als dit het geval is, dan wordt er gekeken naar een geschiktere groep.

Aanmelden voor de vaste weekenden kan door contact op te nemen met ons kantoor (036-5305217 of info@123beactive.nl). Vragen naar Andrea Wennemers. Met haar bespreekt u welke groep het beste bij uw kind past en per wanneer wij uw kind kunnen plaatsen. 

Komende weekenden Zandvoort                                              
30 juni – 02 juli 2017                                                                    
15 – 17 september 2017                                                               
13 – 15 oktober 2017                                                                   
10 – 12 november 2017                                                                
08 – 10 december 2017                                                                

19 – 21 januari 2018                                                                    
16 – 18 februari 2018                                                                   
16 – 18 maart 2018                                                                      
13 – 15 april 2018                                                                        
11 – 13 mei 2018                                                                         
08 – 10 juni 2018                                                                         
                                                                                   

Komende weekenden Eemhof
23 – 25 juni 2017
01 – 03 september 2017
29 september – 01 oktober 2017
27 – 29 oktober 2017
24 – 26 november 2017

05 – 07 januari 2018
02 – 04 februari 2018
02 – 04 maart 2018
30 maart – 01 april 2018
27 – 29 april 2018
25 – 27 mei 2018
22 – 24 juni 2018

Kosten bedragen €516,00 per weekend bij een PGB (Persoons Gebonden Budget). Neem gerust contact met ons op als uw gemeente andere tarieven hanteert. Tarieven voor ZIN (Zorg In Natura) zijn afzonderlijk per gemeente afgesproken.

Gemeenten en regio’s waar wij ZIN leveren:
Regio Zuid-Oost-Utrecht                                 
Regio Midden IJssel/Oost-Veluwe
Regio Eindhoven
Gemeente Renkum
Gemeente Lelystad
Regio IJsselland
Regio Lekstroom
Gemeente Capelle aan den IJssel
Regio Gooi- en Vechtstreek
Gemeente Doesburg
Gemeente Westervoort
Gemeente Uithoorn
Gemeente Zwolle
Gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf


Flexibele weekenden (losse weekenden, zelf kiezen wanneer, geen garantie op een vaste groep en begeleider)
Anders dan bij de vaste weekenden, kan er bij de flexibele weekenden zelf gekozen worden wanneer en waar een kind deel zal nemen aan de weekenden. Dit kan een geheel los weekend zijn, maar ook bijvoorbeeld eens in de 3 maanden. Waar mogelijk streven we hier ook naar een vast groepje en begeleider, maar daar kunnen wij geen garantie voor geven. Wel plaatsen we het kind in een groep die zowel qua leeftijd en beleving aansluit bij dat van het kind.

Aanmelden voor de flexibele weekenden kan door middel van het opdrachtformulier dat op de volgende pagina te vinden is. Ook kunt u het formulier vinden op onze website www.123beactive.nl. De kosten voor een flexibel weekend liggen hoger dan de vaste weekenden. Deze zijn €588,00 per weekend.


Zelfstandige weekenden (16+)
Wij hebben al een tijdje, tussen onze vaste weekendopvang groepen, ook een paar groepen die zelfstandig draaien. Dit wil zeggen, dat die groepjes, waarvan (bijna) iedereen tussen de 16 en de 20 jaar oud is, tijdens de vaste weekendopvang op Center Parcs De Eemhof in een huisje zitten zonder een directe begeleider die de groep aanstuurt. Dit houdt in, dat de deelnemers met elkaar verantwoordelijk zijn voor het programma, het eten, elkaar aanspreken op het houden aan gemaakte afspraken, conflicten met elkaar oplossen en nog veel meer. Wij zien dit als een mooie opstart naar meer zelfstandigheid.

Veel van de deelnemers uit de groepen van de zelfstandige weekenden komen uit de vaste weekendopvang. We hebben gemerkt, dat er in het eerste weekend vooral de euforie is van “Wauw, we hebben geen begeleider!!!” maar dat zij vaak al bij het tweede weekend erachter komen, dat een begeleider hebben ook zo zijn voordelen heeft. Deelnemers moeten zich houden aan de “BeActive-afspraken”. Voorbeelden daarvan zijn beperkt de televisie aan, een programma waar iedereen het mee eens is, 1x gezond en maximaal 1x ongezond eten, met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor het budget van de groep en de verantwoording daarvan, moet men uiterlijk om 24:00 uur stil zijn, ontbijt de groep met elkaar uiterlijk om 10 uur, het huisje moet er netjes en verzorgd uitzien. Hoewel er fysiek geen begeleider in het huisje zit, is de begeleiding intensief. Vooral in het begin moet de groep op weg geholpen worden hoe je bijvoorbeeld afspraken met elkaar maakt over het programma. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich kan vinden in het programma en hoe maak je het bespreekbaar als je het ergens niet mee eens bent? Hetzelfde geldt voor de afspraken over de huishoudelijke taken. Hoe regel je dit nu zodat het ook echt eerlijk verdeeld is? Er is permanent begeleiding aanwezig, maar dan meer op afstand. De begeleiding komt aangekondigd en onaangekondigd de groep bezoeken. Zo kan er een afspraak zijn voor een groepsgesprek, maar kan het ook zo zijn dat de begeleider mee komt eten. Door deze manier van contact kunnen problemen snel gesignaleerd worden. Naarmate een zelfstandige groep goed zijn draai heeft gevonden worden er grotere stappen gezet. Zo kunnen groepen ook, met duidelijke afspraken en een duidelijk plan, van het park af. Daarvoor gebruiken zij het openbaar vervoer. Ook hier moeten zij eerst uitzoeken hoe dit geregeld kan worden.

Aanmelden voor de zelfstandige weekenden kan door contact op te nemen met ons kantoor (036-5305217 of info@123beactive.nl). Vragen naar Andrea Wennemers. Weekenden zijn eens per 4 weken en 11 keer per jaar. Er wordt steeds per 3 of 6 weekenden in een serie afgesproken. Kosten bedragen €516,00 per weekend op basis van een PGB. Insteek is, dat jongeren bij voorkeur een jaar aan het project deelnemen om zo de gestelde sociale doelen te kunnen bereiken. Neem gerust contact met ons op als uw gemeente andere tarieven hanteert.

 

Themaweekenden

Hier hebben we een aparte pagina voor op de site. Klik op de onderstaande link:
www.123beactive.nl/themaweekenden