Klachtenregeling

Klachtenregeling

U kunt ook altijd terecht bij de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. De klachtencommissie is onpartijdig en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. BeActive is aangesloten bij de klachtenregeling van branchevereniging SPOT.

Via de volgende link vindt u alle informatie over het klachtenreglement: SPOT, u heeft een klacht.