Suriname 2019

Het is al weer de 22e keer dat BeActive met kinderen naar Suriname gaat. We gaan diep het binnenland in waar we vooral meedoen met het leven van de kinderen uit het dorp waar we verblijven. Dit houdt onder andere in: zwemmen in de rivier, vissen, voetballen, een hele week naar de plaatselijke school en nog veel meer. De kinderen uit het dorp kennen inmiddels het principe, dat er kinderen uit Nederland met hen mee komen doen. Dit maakt het communiceren iets makkelijker. Let op: de reis naar Suriname is onder schooltijd. Dit doen wij, omdat wij het meedraaien op de plaatselijke school een belangrijk onderdeel van het programma vinden. De meeste Nederlandse scholen werken volledig mee. Wel is het zo, dat meerdere kinderen huiswerk van hun eigen school mee krijgen om zo niet achter te raken op de eigen klas. Elke dag kan er aan dit huiswerk gewerkt worden. Wij hebben een brief voor de school van uw kind met daarin tekst en uitleg over deze activiteit. Ook de leerdoelen worden daarin benoemd. Vertrek is dinsdag 5 of donderdag 7 november. De groep komt woensdag 20 november weer terug in Nederland. De kosten voor het PGB bedragen € 2450,00. Voor kinderen die bij ons logeren via ZIN zal per gemeente bekeken moeten worden hoeveel etmalen er gebruikt zullen worden.

Leeftijdsgroepen Suriname
De activiteit in Suriname is erop gericht dat kinderen op verschillende vlakken kunnen groeien, met name in zelfbeeld, zelfredzaamheid en op het gebied van sociale vaardigheden. Met de ervaring van nu hebben we 3 verschillende leeftijdscategorieën omschreven met daarbij de bijzonderheden van die categorie. Hieronder een uitleg per leeftijdscategorie:

Kinderen tussen de 9 en de 14 jaar
die op sociaal vlak een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
die onzeker zijn/een laag zelfbeeld hebben.
die vastlopen op school door gedrag of door faalangst en daardoor niet of beperkt tot werken over gaan.
die volledig vastzitten in computerspellen en/of telefoons (beiden apparaten mogen niet mee)
waarbij de thuissituatie ontlast moet worden.

Door de speelse setting op een plek die voor iedereen compleet nieuw is, komen er een aantal processen in een “snelkookpan”. De kinderen doen volledig mee met het programma van de kinderen die in het dorp wonen. Ze gaan zwemmen in de rivier, vissen, voetballen, tekenen, een hele week naar school en ondernemen nog veel meer met de dorpskinderen. Op sociaal vlak gebeurt er heel veel. Voordeel is, dat een deelnemend kind steeds weer een mogelijkheid heeft om nieuwe contacten op te doen. Er zijn veel kinderen in het dorp die maar wat graag met de Nederlandse kinderen willen spelen. Daardoor vindt iedereen aansluiting, wat veel positiviteit opwekt. Ook binnen de eigen “Nederlandse” groep wordt er volop geoefend met sociale vaardigheden. De groep trekt twee weken intensief met elkaar op. Dat vergt aanpassen en begrip voor elkaar. Ook het uitspreken van zaken waar je tegenaan loopt is dan belangrijk. Dit is niet voor elke deelnemer even vanzelfsprekend. Er is nu echter geen “thuis” waar je spanningen kunt uiten. Je zult het dus ter plekke op moeten lossen.

Het (huis)werk dat de kinderen moeten maken tijdens deze reis is niet mis: kinderen krijgen huiswerk van hun eigen school, het schoolwerk van de school in Suriname en tot slot moeten de kinderen een verslag van de reis maken dat voldoet aan een aantal voorwaarden (gemaakt op eigen niveau). Er zijn de hele tijd kinderen uit het dorp “beschikbaar” om te spelen. Dit mag echter pas, als een bepaald gedeelte van het te maken werk gedaan is. In eerste instantie is de deelnemer hier zelf verantwoordelijk voor. Als dat goed gaat, dan blijft dat zo. Gaat dit niet goed, dan maken de begeleiders “productieafspraken”. Er kan dan pas gespeeld en gezwommen worden als het werk van die dag af is. We ervaren dat veel kinderen die in Nederland hier moeite mee hebben, in Suriname toch overgaantot werken vanuit de motivatie om dan weer verder te mogen spelen.

Veel ouders merken, dat hun kind anders terug komt dan dat het heen is gegaan. Ze zitten vaak goed of beter in hun vel, zijn zelfredzamer, kijken positiever tegen zichzelf aan, hebben een breder wereldbeeld, kunnen beter relativeren en hebben meer oog voor anderen.Jongeren tussen de 15 en 17 jaar
We hebben gemerkt, dat voor deze leeftijdsgroep het heel erg afhankelijk is wat de problematiek is en de groepssamenstelling of deze reis van meerwaarde is. Deze groep is nog leerplichtig. Het meedraaien op de school in het binnenland kan niet altijd passend zijn. Ook heeft deze activiteit geen zin, als andere deelnemers (een stuk) jonger zijn. Daarom zullen we elke aanvraag van jongeren van deze leeftijd met u als ouder/verzorger en intern bij ons bekijken, of de gestelde doelen voor deze reis haalbaar bij uw kind zijn.

 

(jong)volwassenen tussen de 18 en de 25 jaar
Voor deze groep staat het met elkaar reizen centraal. De groep 18+ zal niet met de groep kinderen reizen, maar zal zelf veel moeten uitzoeken en regelen. Het is dus veel meer een tussenstap naar zelfstandig reizen. Daarbij komen veel sociale aspecten om de hoek kijken. Hoe ga je om met de wensen van anderen, hoe kom je op voor jezelf en geef je goed aan wat jij wilt, hoe regel je met mensen die je niet kent in een compleet andere cultuur zaken als vervoer, onderkomen en eten? De 18+ groep vliegt met de hele groep mee naar Suriname en de eerste nacht slapen zij in hetzelfde hotel. Na het ontbijt gaan zij hun eigen weg. Voor de “kinder groep” is alles geregeld. Zo komt een bus hen ophalen en worden zij direct naar de juiste plek gebracht. De 18+ groep moet, samen met de begeleiding, vervoer naar het binnenland gaan regelen. Dit moet door gebruik te maken van het lokaal transport. Ook zullen zij onderweg op zoek moeten gaan naar slaapplekken en moeten zij eten regelen. De 18+ groep gaat wel naar hetzelfde gebied als de andere deelnemers. Zo kunnen begeleiders, indien nodig, op elkaar terug vallen. De 18+ groep zal 1 of 2 nachten logeren in hetzelfde dorp als de kindergroep, daarna gaan zij verder op pad, zowel te voet als per boot.

 

 

 

Informatie en aanmelden voor Suriname
Om een kind aan te melden, kunt u het opdrachtformulier invullen, ondertekenen en naar ons opsturen of mailen. Uw kind komt dan op de voorlopige lijst. Wij (BeActive) bekijken altijd of we de activiteit passend vinden bij het kind en/ of de groep aansluit om de doelen te kunnen behalen. Bij de voor ons bekende kinderen is dit geen probleem. Daar kunnen we snel uitsluitsel over geven. Indien een kind nog niet bij ons bekend is, volgt er een kennismakingsgesprek. Het kan zijn, dat er wordt afgesproken, dat een “nieuw” kind eerst deelneemt aan een andere activiteit (bijvoorbeeld een weekend) om zo een beter beeld van hem of haar te krijgen. Voor alle deelnemers geldt, dat er een afspraak gemaakt wordt (meestal op ons kantoor in Almere) waar zowel de deelnemer als minimaal 1 ouder/verzorger van het kind een presentatie krijgen wat er tijdens de activiteit allemaal gaat gebeuren. Indien mogelijk plannen we dit zo in, dat er meerdere deelnemers tegelijkertijd komen.

 

Mocht u twijfelen of deze activiteiten bij uw kind passen, neem dan contact op met Rutger Pesch. Met hem kunt u bespreken wat de voor- en nadelen zijn.